TREK Jistebnický MARATON 2017

Krátké VIDEO z roku 2014

Datum: sobota 19.8.2017
Místo: Jistebnice

Přihláška na závod: ON-LINE

Startovní listina: ZDE


Startovné: Do 10 dnů předem Kč 300,- Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum připsání platby na účet pořadatele.
Poté a na místě: Kč 400,-.
  Vložené závody dětí - děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let na místě Kč 50,-


Úhrada startovného: Na účet u Fio banky číslo: 2700757484/2010 Variabilní symbol = datum narození ve formátu dd/mm/yyyy = př. 12051981

Při neúčasti závodníka se zaplacené startovné nevrací, po dohodě s pořadatelem je možné přenos startovního čísla na jiného závodníka do 10 dnů předem zdarma, poté a na místě za poplatek Kč 50,-.


Prezentace: Pátek 18.8.2017 19.00 - 21.00 h na sportovišti u rybníka Smolík

                       Sobota 19.8.2017 08.00 - 11.00 h na sportovišti u rybníka Smolík


Ubytování: Pro závodníky a jejich doprovod nabízíme možnost ubytování od pátku 18.8.2017 do neděle 20.8.2017 v Sokolovně v Jistebnici - cca 500 m od zázemí závodu. Cena: Kč 50,-/ osobu a noc. K dispozici: WC, teplá sprcha. Je zapotřebí vlastní karimatka, spacák.Kdo má zájem, prosím kontaktujte: Roman Kubů 773378878.

Dále je možnost přespání ve vlastních stanech na louce sportoviště u rybníka Smolík.


POZOR ZMĚNA ČASŮ STARTŮ !!!

Trasa B - krátká trasa (všechny kategorie) 12.30 h z Náměstí Jistebnice

Trasa A - dlouhá trasa (všechny kategorie) 13.00 h z Náměstí Jistebnice

Vložené závody dětí: 9.30 h na sportovišti u rybníka Smolík

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A a na trase B.

Cíl trasy A, B: sportoviště u rybníka Smolík


Časový program:
Pátek 18.8.2017
19.00 h - 21.00 h Prezentace
Sobota 19.8.2017
8.00 h - 11.00 h Prezentace
9.30 h - 11.30 h Vložené dětské závody - sportoviště u rybníka Smolík
12.30 h Start trasy B (krátká trasa) - 29 km z Náměstí Jistebnice, 1 kolo
13.00 h Start trasy A (dlouhá trasa) - 44 km z Náměstí Jistebnice, 1 zkrácené kolo
12.00 h Slavnostní vyhlášení vítězů vložených dětských závodů
od 13.30 h Výdej jídla pro závodníky, možnost zakoupení pro nezávodníky:

      -těstoviny s boloňskou omáčkou

     - těstoviny na sladko (mák,cukr)

13:30 h Předpokládaný příjezd prvního závodníka z trasy B14.00 h Předpokládaný příjezd prvního závodníka z trasy A
od 15.00 h K poslechu a tanci začne hrát možná živá kapela

17.00 h Slavnostní vyhlášení vítězů trasy A, B a dále následuje volná zábava - hudba, tanec, zpěv...
Pro děti po celou dobu k dispozici skákací hrad.

Pro všechny závodníky je povinná cyklistická přilba!!!


Trasy:       A - 44 km - jeden okruh

                 B - 29 km - jeden zkrácený okruh

Trasa závodu vede členitou krajinou Jistebnické vrchoviny, mimo jiné s výjezdem na její nejvyšší vrchol, Javorovou skálu 723 m n./m. Především milovníci zimních sportů uvítají průjezd Sportrelax centrem Monínec, který si vzhledem k překonávanému převýšení budou mít čas pořádně prohlédnout.

Kategorie:   

Trasa A:

muži A1 - 19 - 29 let
muži B1 - 30 - 39 let
muži C1 - 40 - 49 let
muži D1 - 50 a více let muži
ženy Z1 - 19 - 35 let
ženy H1 -36 a více let

Trasa B:

mládež Z3 - juniorky 15 - 18 let
mládež M3- junioři 15 - 18 let
muži A2 - 19 - 29 let
B2 - 30 - 39 let
muži C2 - 40 - 49 let
muži D2 - 50 a 59 let
muži E2 - 60 a více let
ženy Z2 - 19 - 35 let
ženy H2 - 36 a více let tandemy TD

Vložené závody dětí:

OH odstrkovadla dívky do 4 let
OK odstrkovadla chlapci do 4 let
U6W děvčata do 6 let
U6M chlapci do 6 let
U9W děvčata 7 - 9 let
U9M chlapci 7 - 9 let
M1 mladší žáci (10 - 12 let)
ZZ1 mladší žákyně (10 - 12 let)
M2 starší žáci (13 - 14 let)
ZZ2 starší žákyně (13 - 14 let)

Rodinné týmy: Součet bodů 3 rodinných příslušníků, z nichž minimálně 1 musí být do 15 let.

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie dle svého uvážení (družstva, rodinné týmy, ... ).
Každý jezdec je povinen přihlásit se do příslušné kategorie podle svého věku a pohlaví. Nedodržení této povinnosti je důvodem k diskvalifikaci v závodě i v celé sérii.Start závodníka mladšího 18 let je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezentaci do závodu (v případě vložených závodů dětí je souhlas zákonného zástupce uveden přímo na přihlášce do závodu a tudíž není nutno vyplňovat tento formulář).
Start závodníka mladšího 15 let na trati B je možný pouze za podmínky, že bude po celou dobu průjezdu trati doprovázen osobou starší 18 let (rodičem, nebo jinou jím určenou osobou) - formulář. Start závodníka mladšího 15 let na trati A není možný.

POPIS TRATÍ:

Dlouhá trasa:

Po startu z jistebnického náměstí pojedete za doprovodným vozidlem Policie ČR po silnici č. 122 směr Milevsko, před značkou konec obce odbočíte doprava ulicí Zámecká, na jejím konci odbočíte vlevo do ulice Drahnětická a budete pokračovat po polní cestě na sv. Máří Magdalenu, kterou zleva objedete a zabočíte vlevo křížovou cestou dolů do Jistebnice, doprava Drahnětickou ulicí směrem do kopce, odbočkou vlevo najedete zpět na silnici č. 122 směr Milevsko a na kopci před vysílačem odbočíte doleva, kolem skládky odpadů, zabočíte vpravo po cestě, která vás dovede na Hůrku - Samoty a navede na cestu lesem a přes vrchol Smrčí (648 m n./m) sjedete po sjezdovce do areálu lyžařského vleku na Hůrce, po cestě na parkoviště u vleku a najedete na silnici, dáte se vlevo do kopce směr Jistebnice, na horizontu doprava po zelené tur.značce projedete lesem a přes "Veverku" pěkným sjezdem do Vlásenice. Odtud polními a lesními cestami na Rozcestí u Bejšova a dále lesními cestami na Kostelec, kolem kostela Narození Panny Marie po žluté tur.značce přes vrchol Bukovec (658 m n./m) do Pikova, lesními cestami přejedete přes vrchol Dehetník (680 m n./m) do Kamenné Lhoty a Smrkova. V Dolním Smrkově opět opustíte silnici a narazíte na OBČERSTVOVACÍ STANICI spolu s králem Miroslavem a jeho oddanými podanými, poté křížem krážem lesem (kde se trasy rozdělují) odbočíte DOPRAVA a projedete na Ostrý. Následuje divoká příroda a hluboké lesy, přejedete z Jihočeského kraje do kraje Středočeského a ocitnete se na dětské sjezdovce pod hotelem Monínec ve Sportrelax centru Monínec. Pozor!!! Zde VRCHAŘSKÁ PRÉMIE na Monínci. Ještě několik desítek výškových metrů a už tu je nejvyšší vrchol Jistebnické vrchoviny, Javorová skála (723 m n./m). Po vaší pravé ruce si všimněte Staré Poštovny převezené sem ze Sněžky. Z Busin se po nenáročném sjezdu dostanete do Starcovy Lhoty, po polních cestách do Nadějkova, Hubova, Nepřejova, Plechova, těsně před Chlumem doprava a po loukách do Jistebnice, průjezd Jistebnickými sady a nad nimi se obě dvě trasy spojí a závodníci projedou lipkami, po hrázi rybníka do cíle na sportovišti u rybníka Smolík.

Krátká trasa:

Shodná a po rozdělení tras v lese nad Dolním Smrkovem pojedete DOLEVA a dojedete lesní cestou do Nehonína, a po loukách kolem jistebnických rybníků nad Jistebnické sady, kde se obě dvě trasy spojí, pak lipkami dolů a po hrázi rybníka Smolík a do cíle na sportovišti u rybníka Smolík.

Občerstvení: krátká i dlouhá trať Dolní Smrkov - jídlo, pití v cíli pro všechny závodníky teplé jídlo + nápoj

Ceny:

pro první tři v každé kategorii

pro první tři rodinné týmy


pro první tři v každé dětské kategorii, drobnost pro všechny startující děti
Všichni závodníci, činnovníci závodu i diváci se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Účastník závodu prohlašuje, že mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a účasti na tomto závodě.

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR.


Závodníci smí závod absolvovat pouze na horských nebo trekingových kolech, závodníkům na jiných typech kol, především cyklokrosových, nebude start povolen.

Pro všechny závodníky je povinná výbava cyklistická přilba.
Účastníci souhlasí a berou na vědomí:

- že závod se jede za plného silničního provozu, a že budou dodržovat pravidla silničního provozu stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb. v platném znění

- v případě odstoupení ze závodu nebo nemožnosti pokračování v závodě nahlásí tuto skutečnost neprodleně pořadateli závodu

- že pořadatel závodu nezodpovídá za případné škody vzniklé na zdraví a věcech závodníkům, jejich rodinným příslušníkům či doprovodu, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci výlučně nepřevzal do úschovy a ani za škody jim vzniklé jimi třetí osobě

- že pořadatel závodu zpracuje jím poskytnuté údaje s tím, že tyto nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, že budou použity pouze pro účely tohoto závodu a budou náležitě chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Ředitel závodu: Pavel Rybařík, +420 602 159 848,

Další kontakt: Zdeněk Tomeček, +420 731 402 943, zdendatom@seznam.cz