platba

Startovné: Do 10 dnů předem Kč 300,- Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum připsání platby na účet pořadatele.
Poté a na místě: Kč 400,-.
Vložené závody dětí - děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let na místě Kč 50,-


Úhrada startovného: Na účet u Fio banky číslo: 2700757484/2010 Variabilní symbol = datum narození ve formátu dd/mm/yyyy = př. 12051981


Při neúčasti závodníka se zaplacené startovné nevrací, po dohodě s pořadatelem je možné přenos startovního čísla na jiného závodníka do 10 dnů předem zdarma, poté a na místě za poplatek Kč 50,-.